Sasniegumi

Juglas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi
konkursos un festivālos 2011./2012. mācību gadā

Audzēknis Pedagogs un koncertmeistars Konkurss, festivāls Sasniegums

Paulīna Piteņko

7. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa Latvijas izcilnieki 2011 Lielās maxima stipendijas ieguvēja

Maija Fogele

7. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa IV Starptautiskais flautas spēles konkurss "Anton Eberst" Novi Sad (Serbija) I vieta

Ilva Bāliņa

6. vijoļspēles klase

Daniela Igaune, Ļubova Markulāne Antonio Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas festivāls Speciālā balva

Nils Lurie

4. klavierspēles klase

 Gabriela Čerņavska J. S. Baha klaviermūzikas festivāls Speciālā balva

Maksims Orlovs

1. klavierspēles klase

Larisa Zakke I Starptautiskais pianistu - zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni" III vieta

Nikolajs Maksimovs

2. klavierspēles klase

Larisa Zakke I Starptautiskais pianistu - zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni" Atzinības raksts

Paulīna Piteņko

7. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss I vieta (soprāna saksafona grupā)

Paulīna Piteņko

7. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss I vieta (alta saksafona grupā)

Margarita Veikšane

5. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss III vieta(Alta saksofona grupā)

Aigars Raumanis

5. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss I vieta

Anna Pētersone

5. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss II vieta (pikolo flautu grupā)

Beāte Vītola

4. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss III vieta (pikolo flautu grupā)

Māra Kopa

4. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss II vieta (tenora saksofona grupā)

Roberts Lode

4. eifonija spēles klase

Haralds Grīntāls, Jeļena Reinhause XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss III vieta (eifonija grupā)

Maija Fogele

7. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss II vieta (pikolo flautu grupā)

Anna Santa Ozoliņa

5. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss III vieta(pikolo flautu grupā)

Maija Fogele

7. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss I vieta (flautu grupā)

Alise Anna Alksne

4. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Diploms

Beāte Vītola

4. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Diploms (flautu grupā)

Anna Santa Ozoliņa

5. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Diploms (flautu grupā)

Annija Skrule

3. kokles spēles klase

Inta Saulīte VI koklētāju konkurss "Zelta stīga" I vieta

Anastasija Ivanova

2. kokles spēles klase

Inta Saulīte VI koklētāju konkurss "Zelta stīga" Atzinības raksts

Ronalds Ore

3. klavierspēles klase

Irēna Švāne II Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss Diploms

Rūdolfs Cepurnieks

2. trompetes spēles klase

Haralds Grīntāls Trumpet Talents 2012 III vieta

Rūdolfs Lācis

1. trompetes spēles klase

Haralds Grīntāls Trumpet Talents 2012 Diploms

Dāvis Hmeļņiks

4. trompetes spēles klase

Haralds Grīntāls Trumpet Talents 2012 Diploms
"Zeltskariņi" Andra Rebiņa, Inta Saulīte Latvijas koklētāju ansabļu skate I pakāpes diploms

Paulīna Piteņko

7. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa VIVA LA MUSICA I vieta

Paulīna Piteņko

7. saksofona spēles klase

Ieva Saliņa VIVA LA MUSICA Atzinības raksts

Iļja Talatins

2. akordeona spēles klase

Gaļina Siņicina "Naujiene - 2012" I vieta

Beāte Vītola

4. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova Kārļa Štrāla XIII Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists" III vieta

Alise Anna Alksne

4. flautas spēles klase

Iveta Lāriņa, Jekaterina Murašova Kārļa Štrāla XIII Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists" II vieta