Sasniegumi

Juglas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi
konkursos un festivālos 2012./2013. mācību gadā

Audzēknis

Pedagogs un koncertmeistars

Konkurss, festivāls

Sasniegums

Maksims Orlovs

2.klase

Larisa Zakke

Starptautiskais konkurss The „21st Century Art” competition (Somija)

I vieta

Iļja Talatins

3.klase

Gaļina Siņicina

Starptautiskais akordeonistu konkurss „Citta di Lanciano” (Itālija)

I vieta

Maksims Orlovs

2. klase

Larisa Zakke

J. S. Baha klaviermūzikas festivāls

Speciālā balva

Artūrs Laganovskis

3. klase

Agnese Krastenberga

2. Starptautiskais Jāņa Norviļa jauno pianistu konkurss

II vieta

Līna Elīza Seleviča

3. klase

Agnese Krastenberga

IX Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss

III vieta

Poļina Šapurova

6. klase

Agnese Krastenberga

IX Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss

III vieta

Maija Fogele

8. klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

12. Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Citta di Chieri” (Itālija)

Atzinības raksts – Jaunākais finālists

Aigars Raumanis

6. klase

Ieva Saliņa

XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

I vieta (soprāna saksofonu grupā)

Aigars Raumanis

6. klase

Ieva Saliņa

XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

I vieta (alta saksofonu grupā)

Margarita Veikšane

6. klase

Ieva Saliņa

XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

I vieta (alta saksofonu grupā)

Māra Kopa

6. klase

Ieva Saliņa

XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

I vieta (tenora saksofonu grupā)

Margarita Veikšane

6. klase

Ieva Saliņa

XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

II vieta (baritona saksofonu grupā)

Iļja Talatins

3. klase

Gaļina Siņicina

V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss (reģionālais)

I vieta (B grupa)

Iļja Talatins

3. klase

Gaļina Siņicina

V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss

II vieta

Maksims Orlovs

2. klase

Larisa Zakke

Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts konkursa „Jaunais pianists” 2. kārta

II vieta

Poļina Šapurova

6. klase

Agnese Krastenberga

Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts konkursa „Jaunais pianists” 2. kārta

II vieta

Anna Elīza Rozenberga

4. klase

Agnese Krastenberga

Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts konkursa „Jaunais pianists” 2. kārta

III vieta

Maksims Orlovs

2. klase

Larisa Zakke

Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts konkursa „Jaunais pianists”

II vieta

Anastasija Balašova

3. klase

Jeļena Reinhause

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss vispārējās klavierēs

I vieta (A grupa)

Aigars Raumanis

6. klase

Vija Grīntāle

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss vispārējās klavierēs

I vieta (B grupa)

Ilva Bāliņa

7. klase

Vija Grīntāle

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss vispārējās klavierēs

III vieta (C grupa)

Paulīna Piteņko, Aigars Raumanis, Māra Kopa, Margarita Veikšane

Ieva Saliņa

Latvijas saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”

II vieta

Iļja Talatins

3. klase

Gaļina Siņicina

XI Starptautiskais mūzikas un mākslas skolu akordeonistu – solistu konkurss „Naujene 2013”

I vieta

(3. klašu grupa)

Beāte Vītola

5. klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

K.Štrāla XIV Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”

III vieta

Marija Maruščaka

3. klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

K. Štrāla XIV Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”

Diploms

Alisa Isačenko

3. klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

K. Štrāla XIV Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”

Diploms

Alise Anna Alksne

5. klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

K. Štrāla XIV Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”

Diploms

Maija Fogele

8.klase

Iveta Lāriņa, Agnese Folkberga

K. Štrāla XIV Starptautiskais konkurss „Jaunais flautists”

Diploms

Koklētāju ansamblis „Zeltskariņi”

Andra Rebiņa

Latvijas koklētāju ansambļu konkurss

I pakāpe