Daudz Laimes Dzimšanas Dienā - Latvija!

Juglas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi Latvijas dzimšanas dienai par godu piedalījās vairākos koncertos:

7. novembrī Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā

9. novembrī Sociālās aprūpes centrā "Ezerkrasti" Berģos

11. novembrī Strazdumuižas klubā Juglā

15. novembrī Jaunciema un Garkalnes bērnudārzos

16. novembrī bērnudāzā "Zīļuks" un Mežciema pamatskolas pirmsskolas grupiņā

17. novembrī 262. PII un 273. PII

Paldies audzēkņiem par dalību koncertos un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Daudz Laimes Dzimšanas Dienā - Latvija!