Vai Jūs atbalstāt, ka Juglas Mūzikas skolas teritorija, kurai nesen tika uzlikt žogs, tiktu labiekārtota ar āra soliem?

98% (165 balsis)
2% (3 balsis)
Pavisam kopā balsis: 168