Vai Jūs atbalstāt, ka Juglas Mūzikas skolas teritorija, kurai nesen tika uzlikt žogs, tiktu labiekārtota ar āra soliem?

96% (233 balsis)
4% (10 balsis)
Pavisam kopā balsis: 243