Jaunumi

VECĀKU SAPULCE

Strauji tuvojas jaunais mācību gads... Priecājamies, ka Juglas Mūzikas skolas audzēkņu pulkam pievienosies daudz jaunu, muzicēt gribošu, bērnu!
Lai iepazītos ar skolu un rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, aicinām jaunuzņemto audzēkņu vecākus uz VECĀKU SAPULCI pirmdien, 29. augustā, skolas Lielajā zālē. 
1.klases audzēkņu vecākiem (kā arī jaunuzņemto vecāko klašu audzēkņu vecākiem) sapulce plkst. 18.00, sagatavošanas klases audzēkņu vecākiem - plkst. 19.00.
Latviešu

UZŅEMŠANA MŪZIKAS SKOLĀ

Nāc mācīties Juglas Mūzikas skolā!
 
Audzēkņu papilduzņemšana notiks 26.augustā uz brīvajām vietām atsevišķās specialitātēs profesionālās ievirzes grupā (īpaši gaidām audzēkņus kontrabasa, akordeona un metālpūšaminstrumentu spēlē) un sagatavošanas klasē.
 
Uz iestājpārbaudījumiem jāpiesakās darba dienās pa tālruni 67531146, kā arī jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pieejama skolas mājaslapā www.juglasmuzikasskola.lv sadaļā Veidlapas) un jāatsūta uz skolas e-pastu. 
 
Latviešu

MUZIKĀLIE NOTIKUMI VASARĀ

Vasara tuvojas izskaņai, bet neraugoties uz to, ka bija brīvlaiks, audzēkņi un skolotāji arī vasarā piedalījās dažādās muzikālos pasākumos.
 
Jūnija otrajā pusē Slovākijā norisinājās konkurss "Talents for Europe 2022", kurā piedalījās čella spēles skolotājas Diānas Ulases audzēkņi un kopā ar koncertmeistari Kristīni Vaičus-Līgotni guva atzīstamus rezultātus – Egons Malnačs Atzinību, bet Sofija Ivahnova III vietu! Apsveicam!!!
 
Latviešu

Lapas