Jaunumi

SVEICAM AR PANĀKUMIEM PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUEMENTU KONKURSĀ

Mācību gada noslēgumā sveicam XXVI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātes - flautas spēles audzēknes!
Pikolo flautu grupā Paula Lauceniece ieguva I vietu , Lote Terēze Lesiņa - III vietu , Mare Martinova un Anna Žīdena - Diplomus. Flautu grupā Adelīna Lore un Lote Terēze Lesiņa ieguva Diplomus. Liels paldies flautas spēles skolotājām Iveta Lāriņa, Maija Kļaviņa un Marta Markeviča-Blažēviča, un koncertmeistarēm Annai Oniščenko un Jekaterinai Zaļumai par ieguldīto darbu! 
Latviešu

SVEICAM KONKURSA “TALANTS LATVIJAI” LAUREĀTUS

Mēs lepojamies ar konkursā “Talants Latvijai “gūtajiem panākumiem - Darija Mižujeva (skolotāja Inita Neilande) un Sofija Ivahnova (skolotāja Diāna Ulase , koncertmeistare Kristīne Vaičus-Līgotne) ieguvušas I vietu! Lote Terēze Lesiņa (skolotāja Iveta Lāriņa, koncertmeistare Jekaterina Zaļuma) un Debora Ansone (skolotāja Daniela Igaune, koncertmeistare Anna Oniščenko) ieguvušas III vietu , Paula Lauceniece (skolotāja Iveta Lāriņa, koncertmeistare Jekaterina Zaļuma) ieguvusi Atzinību!
Paldies audzēkņiem un viņu skolotājiem!
Latviešu

SVEICAM SOFIJU IVAHNOVU UN EGONU MALNAČU

Priecājamies un lepojamies ar mūsu čellistu panākumiem - V Starptautiskajā mākslu konkursā "Talanted Kids" skolotājas Diānas Ulases audzēkņi Sofija Ivahnova un Egons Malnačs savā vecuma grupā ieguvuši I vietu! Sofija bija arī pretendente, lai iegūtu Grand Prix. 
Paldies vecākiem par atbalstu, paldies skolotājai Diānai Ulasei un koncertmeistarei Kristīnei Vaičus-Līgotnei par ieguldīto darbu! Lai radoši sasniegumi arī turpmāk!
 
Latviešu

SVEICAM FLAUTAS SPĒLES AUDZĒKNES

Ar panākumiem turpina iepriecināt flautas spēles audzēknes! 
Polijas pilsētā Krakovā Starptautiskajā konkursā “OPUS 2021” Samanta Bula izcīnījusi III vietu! Tāpat kā citi konkursi, arī šis konkurss norisinājās interneta vidē un to vērtēja starptautiska žūrija no Itālijas, Japānas, Francijas, Horvātijas, ASV/Polijas un Polijas. 
Tāpat Samanta ieguvusi III vietu VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā. Šajā konkursā piedalījās un Atzinību ieguva arī Mare Martinova. Priecājamies un lepojamies ar meiteņu sasniegumiem!
Latviešu

SVEICAM KONKURSA “SMALL MUSICAL MOSAIC 2021” LAUREĀTES

V Starptautiskajā konkursā “Small Musical Mosaic 2021 ” Alytus pilsētā Lietuvā savā vecuma grupā 2. flautas spēles klases audzēkne Samanta Bula ieguvusi Laureāta diplomu un Diplomu par labāko interpretāciju, un klavierspēles sagatavošanas klases audzēkne Veronika Šime ieguvusi Laureāta diplomu! Konkursu organizēja Alytus mūzikas skola, sadarbojieties ar pilsētas domi. Konkurss norisinājās attālināti un dalībnieku sniegumu vērtēja prominentas Lietuvas kultūras un mūzikas dzīves personības. 
Latviešu

PŪTĒJU ORĶESTRA SVEICIENS

Katru pavasari, tuvojoties mācību gada izskaņai, Juglas Mūzikas skolas zālē ir skanējis audzēkņu koncerts, kurā gan solisti, gan ansambļi, gan abi skolas orķestri priecējuši klausītājus ar savu muzicēšanu. Diemžēl, šogad kopīga uzstāšanās skolas lielajā zālē izpaliks. Izpaliks arī konkursu laureātu sumināšana, kas ir pavasara koncerta neatņemama sastāvdaļa.
Taču esam priecīgi, ka pat attālināto mācību laikā daudzi skolas audzēkņi piedalījušies starptautiskos konkursos tuvākās un tālākās valstīs, un ieguvuši atzīstamus rezultātus! 
Latviešu

SVEICAM SAMANTU BULU AR SASNIEGUMIEM KONKURSĀ

Starptautiskajā Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “BEL SUONO”, kas notika Krievijas pilsētā Kazaņā, flautas spēles audzēkne Samanta Bula izcīnīja I vietu!
Konkurss norisinājās attālināti no 19.-22.aprīlim un tajā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku ne tikai no 40 Krievijas reģioniem, bet arī Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Moldovas, Kirgistānas, Kazahstānas, Latvijas, Ukrainas, Korejas un Polijas.
Latviešu

Lapas