Rekomendācijas koronavīrusa izraisītās infekcijas COVID-19 izplatīšanās novēršanai

Aicinām audzēkņu vecākus iepazīties ar rekomendācijām attiecībā uz vīrusa COVID-19 izplatību. Saskaņā ar Rīgas domes IKSD rīkojumu Juglas Mūzikas skolā ir izstrādāts rīcības plāns, instruēti darbinieki, mācību telpas šobrīd tiek apstiprināti dezinficētas un biežāk vēdinātas. Aicinām visus skolas apmeklētājus ievērot personīgo higiēnu - īpaši pārrunāt ar bērniem roku mazgāšanas un apavu maiņas tēmu.

Esiet atbildīgi un saudzējiet sevi!
 
 
 
Informējam, ka KM mājas lapā izveidota jauna informatīva sadaļa „Aktuālais par COVID-19” un visas šobrīd gatavās rekomendācijas nozarei publicētas https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19