SVEICAM PŪTĒJUS AR PANĀKUMIEM Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2020”!

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2020”  notika no 27. līdz 28. februārim Daugavpilī.
Sveicam laureātus:
Lote Terēze Lesiņa (4. flautas spēles klase) - II vieta
Rūta Celmiņa (7. flautas spēles klase) - II vieta
Mārtiņš Markuss Lipskis (1. tubas spēles klase) - II vieta
Tomass Mandelis (3. trombona spēles klase) - III vieta
Uga Loža (5. trompetes spēles klase) - Atzinība
Marta Zariņa (1. trompetes spēles klase) - Atzinība
Paldies skolotājiem Ivetai Lāriņai un Haraldam Grīntālam, kā arī koncertmeistarēm Ingai Bāliņai un Jekaterinai Zaļumai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam!