PAZIŅOJUMS.

DZIDRAS BRAŽES II STARPTAUTISKAIS JAUNO ARFISTU FESTIVĀLS-KONKURSS, SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS STĀVOKLI VALSTĪ, TIEK ATCELTS UZ NENOTEIKTU LAIKU. PRECĪZĀKA INFORMĀCIJA SEKOS!