Svarīga informācija audzēkņiem un vecākiem!

Mācību process Juglas Mūzikas skolā tiks organizēts saskaņā ar  Kārtību par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ar to var iepazīties šeit.
 
Svarīgākās izmaiņas: 
 • Līdz 31. augustam visiem sagatavošanas un 1. klases audzēkņu vecākiem jānoslēdz līgums ar skolu.
 • 1.septembrī klātienē ierodas tikai 1. klases audzēkņi.  Zinību dienu visi pārējie audzēkņi, kuri mācīsies Sagatavošanas un 2.-9 klasēs, svin mājās, bet ar saviem specialitātes skolotājiem sazinās pa telefonu.
 • Pirmajā mācību nedēļā( 2.- 4.septembris ) skolā atrasties drīkst tikai Sagatavošanas un 1. klases audzēkņu vecāki. 
 • Sākot no 7. septembra ,vecāki Skolā ierasties drīkstēs tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā ar administrācijas atļauju.
 • Saziņa E- klasē, pa e - pastu, telefonu un interneta platformās.
 • Grupu stundu saraksti tiks publicēti E-klasē.
 • Mācību procesa laikā audzēkņiem jāievēro distance, nedrīkst drūzmēties. Uz mācību stundu jāierodas ne ātrāk kā 5 minūtes pirms stundas sākuma un pirms došanās uz nodarbību jānomazgā rokas ar ziepēm.
 • Vecākiem nekavējoties jāinformē iestāde par:
  • ģimenē konstatētu Covid-19 infekciju 
  • audzēkņa mācību stundas kavējumu, kurš saistīts ar braucienu uz ārvalstīm vai epidemioloģiskās drošības pasākumiem (pašizolēšanās) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

 

Administrācija