PAR MĀCĪBU PROCESU JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ

Pamatojoties uz MK noteikumiem Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid_19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Juglas Mūzikas skolā no 26.10.2020. līdz 06.11.2020. individuālās nodarbības notiks klātienē, bet mūzikas teorētiskie priekšmeti attālināti.

Sīkāka informācija lasāma E-klases pastā.