FLAUTAS SPĒLES AUDZĒKŅU SASNIEGUMI KONKURSOS

Lepojamies ar flautas spēles audzēkņu panākumiem starptautiskajos konkursos! Mare Martinova konkursā King`s Peak International Music Competition savā vecuma grupā ieguva III vietu.
Lote Terēze Lesiņa un Paula Lauceniece I Starptautiskajā Marka Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā ieguva I vietu un abām meitenēm savā grupā ir augstākais vērtējums, bet Simona Pinkule šajā konkursā ieguva II vietu. 
Liels paldies skolotājām Martai Markevičai-Blažēvičai un Ivetai Lāriņai par neatlaidīgo un radošo darbu, kā arī koncertmeistarēm Annai Oniščenko un Jekaterinai Zaļumai!