NOPIETNI NENOPIETNAIS

Lai gan 1.aprīlis - joku diena, jau pagājusi, arī pārējā laikā, pat nopietni mācoties, gan audzēkņi, gan skolotāji mēdz pajokot.
Šoreiz čella spēles audzēkņa Egona Malnača priekšnesums attālinātajam mācību koncertam. Paldies skolotājai
Diānai Ulasei un koncertmeistarei Kristīnei Vaičus-Līgotnei!