PŪTĒJU ORĶESTRA SVEICIENS

Katru pavasari, tuvojoties mācību gada izskaņai, Juglas Mūzikas skolas zālē ir skanējis audzēkņu koncerts, kurā gan solisti, gan ansambļi, gan abi skolas orķestri priecējuši klausītājus ar savu muzicēšanu. Diemžēl, šogad kopīga uzstāšanās skolas lielajā zālē izpaliks. Izpaliks arī konkursu laureātu sumināšana, kas ir pavasara koncerta neatņemama sastāvdaļa.
Taču esam priecīgi, ka pat attālināto mācību laikā daudzi skolas audzēkņi piedalījušies starptautiskos konkursos tuvākās un tālākās valstīs, un ieguvuši atzīstamus rezultātus! 
Mēs lepojamies ar katra audzēkņa sasniegto un vēlreiz sakām paldies viņiem, kā arī pateicamies skolotājiem un vecākiem par iedrošināšanu, iedvesmošanu un atbalstīšanu!
Lai gan orķestru un ansambļu mēģinājumi klātienē nav notikuši ilgu laiku, darbs nav apstājies un repertuārs papildināts ar jaunapgūtiem skaņdarbiem. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā skolas pūtēju orķestra audzēkņi un skolotāji klausītājus iepriecina ar jaunu skaņdarbu!