SVEICAM KONKURSA “SMALL MUSICAL MOSAIC 2021” LAUREĀTES

V Starptautiskajā konkursā “Small Musical Mosaic 2021 ” Alytus pilsētā Lietuvā savā vecuma grupā 2. flautas spēles klases audzēkne Samanta Bula ieguvusi Laureāta diplomu un Diplomu par labāko interpretāciju, un klavierspēles sagatavošanas klases audzēkne Veronika Šime ieguvusi Laureāta diplomu! Konkursu organizēja Alytus mūzikas skola, sadarbojieties ar pilsētas domi. Konkurss norisinājās attālināti un dalībnieku sniegumu vērtēja prominentas Lietuvas kultūras un mūzikas dzīves personības. 
Prieks un lepnums par mūsu skolas jaunāko klašu audzēkņu augstajiem sasniegumiem un vēlam radošus panākumus arī turpmāk! Paldies flautas spēles skolotājai Martai Markevičai-Blažēvičai , koncertmeistarei Annai Oniščenko un klavierspēles skolotājai Margaritai Mižujevai!