SVEICAM FLAUTAS SPĒLES AUDZĒKNES

Ar panākumiem turpina iepriecināt flautas spēles audzēknes! 
Polijas pilsētā Krakovā Starptautiskajā konkursā “OPUS 2021” Samanta Bula izcīnījusi III vietu! Tāpat kā citi konkursi, arī šis konkurss norisinājās interneta vidē un to vērtēja starptautiska žūrija no Itālijas, Japānas, Francijas, Horvātijas, ASV/Polijas un Polijas. 
Tāpat Samanta ieguvusi III vietu VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā. Šajā konkursā piedalījās un Atzinību ieguva arī Mare Martinova. Priecājamies un lepojamies ar meiteņu sasniegumiem!
Paldies vecākiem par atbalstu, paldies skolotājai Martai Markevičai-Blažēvičai un koncertmeistarei Annai Oniščenko par iedvesmu, un vēlam tikpat radošus panākumus arī turpmāk!