JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ AUDZĒKŅU PAPILDUZŅEMŠANA

Audzēkņu papilduzņemšana  notiks 25.un 26.augustā uz brīvajām vietām atsevišķās specialitātēs profesionālās ievirzes grupā un sagatavošanas klasē.

Uz iestājpārbaudījumiem jāpiesakās pa tālruni 67531146 darba dienās, sākot no 16.augusta. Pirms tam lūgums aizpildīt pieteikuma veidlapu ( skolas mājaslapas sadaļā Veidlapas)  un atsūtīt uz skolas e-pastu jms@riga.lv.

Aizpildot pieteikumu, lūdzam norādīt vēlamo specialitāti (instrumentu), bet iestājpārbaudījuma laikā var tikt piedāvāta cita specialitāte.