SVEICAM KONKURSA “WIND STARS 2022” LAUREĀTUS!

Ar izciliem rezultātiem mūs iepriecinājuši pūšaminstrumentu spēles audzēkņi - Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Wind Stars 2022" daudz godalgotu vietu!
Īpašs prieks par mazajiem, 1.klases audzēkņiem - mežraga spēles audzēknim Uvim Ralfam Fiskovičam II vieta,
flautas spēles audzēknēm Mārai Leicanei un Olīvijai Tverdohļebai I vieta.
Izcili rezultāti arī pārējiem dalībniekiem - trompetes spēles audzēknim Tomasam Šatilovam un mežraga spēles audzēknim Robertam Grīnbergam II vieta, tāpat II vieta flautas spēles audzēknēm Samantai Bulai un Paulai Lauceniecei, bet I vieta Lotei Terēzei Lesiņai! Lepojamies! 
 
Paldies skolotājiem Ivetai Lāriņai, Martai Markevičai-Blažēvičai, Mārcim Miķelsonam un koncertmeistarēm Annai Oniščenko un Jekaterinai Zaļumai par neizsīkstošo enerģiju un audzēkņu iedvesmošanu, gatavojoties konkursam!