UZŅEMŠANA MŪZIKAS SKOLĀ

Nāc mācīties Juglas Mūzikas skolā!
 
Audzēkņu papilduzņemšana notiks 26.augustā uz brīvajām vietām atsevišķās specialitātēs profesionālās ievirzes grupā (īpaši gaidām audzēkņus kontrabasa, akordeona un metālpūšaminstrumentu spēlē) un sagatavošanas klasē.
 
Uz iestājpārbaudījumiem jāpiesakās darba dienās pa tālruni 67531146, kā arī jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pieejama skolas mājaslapā www.juglasmuzikasskola.lv sadaļā Veidlapas) un jāatsūta uz skolas e-pastu. 
 
Aizpildot pieteikumu, lūdzam norādīt vēlamo specialitāti (instrumentu), bet iestājpārbaudījumu laikā var tikt piedāvāta cita specialitāte.