VECĀKU SAPULCE

Strauji tuvojas jaunais mācību gads... Priecājamies, ka Juglas Mūzikas skolas audzēkņu pulkam pievienosies daudz jaunu, muzicēt gribošu, bērnu!
Lai iepazītos ar skolu un rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, aicinām jaunuzņemto audzēkņu vecākus uz VECĀKU SAPULCI pirmdien, 29. augustā, skolas Lielajā zālē. 
1.klases audzēkņu vecākiem (kā arī jaunuzņemto vecāko klašu audzēkņu vecākiem) sapulce plkst. 18.00, sagatavošanas klases audzēkņu vecākiem - plkst. 19.00.