SVEICAM PŪTĒJU ORĶESTRI AR PANĀKUMIEM

Mēs esam priecīgi un lepni par savu pūtēju orķestri -  Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē augsts vērtējums - I pakāpe! 
Paldies visiem orķestra dalībniekiem par skaisto muzicēšanu, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, paldies diriģentam Mārcim Miķelsonam!