SVEICAM SOFIJU IVAHNOVU

Čella spēles audzēkne Sofija Ivahnova Starptautiskajā stīgu instrumentu onlain konkursā ieguvusi III VIETU! 
Sveicam Sofiju un priecājamies par viņas panākumiem! 
Sakām paldies skolotājai Diānai Ulasei un koncertmeistarei Kristīnei Vaičus-Līgotnei par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošanā konkursam!