Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Juglas Mūzikas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Juglas Mūzikas skola - www.juglasmuzikasskola.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Juglas Mūzikas skola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Izmantojot viedtālruni nevar piekļūt visiem tīmekļvietnes galvenās navigācijas elementiem
  • Tīmekļvietnē ir neatbilstošs krāsu kontrasts, kas var apgrūtināt to uztveramību
  • Daži mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami
  • Attēliem nav pieejams detalizēts alternatīvais teksts
  • Tīmekļvietnes piekļūstamība no tastatūras var būt apgrūtināta

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 09.05.2023. Izvērtēšanu veica Evita Paušus, Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā.

Juglas Mūzikas skolas tīmekļvietnes izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot saziņai norādītos kontaktus.
Juglas Mūzikas skola atvainojas par tīmekļvietnes piekļūstamības neatbilstībām. Šobrīd tiek strādāts pie jaunas tīmekļvietnes izveides.
 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: jms@riga.lv

Zvaniet: 67531146

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 09.05.2023.