SVEICAM MEŽRADZNIEKUS

Jura Jurjāna XXIV Starptautiskajā konkursā "Jaunais mežradznieks 2023" piedalījās skolotāja Mārča Miķelsona audzēkņi Renāts Kondratjuks un Roberts Grīnbergs. Konkurss noritēja divās kārtās un rezultātā Roberts Grīnbergs saņēma DIPLOMU !
Paldies Renātam un Robertam par izturību un neatlaidību!
Paldies skolotājam Mārcim Miķelsonam un koncertmeistarei Annai
Oniščenko par ieguldīto darbu!