Vēsture

Visām lielām lietām ir mazs iesākums.
Lielai jūsmai vajag ilgi krūtīs briest un sāpēt,
līdz tā izlaužas uz āru mazā dziesmā.
(Jānis Jaunsudrabiņš)

Tā dzimst arī Vijas Stahovskas ideja un sapnis par mūzikas skolas dibināšanu Juglas pusē. Tiek aicināti kopā šajā Rīgas mikrorajonā dzīvojošie  mūzikas skolotāji un sapnis pamazām piepildās.

1985. gada septembrī  jaunizveidotajā Rīgas 5. mūzikas skolā mācības uzsāk 132 bērni, bet pedagogu darbu – 18 skolotāji. Vija Stahovska uzņemas skolas vadību un organizatorisko darbu. Mūzikas  skola apdzīvo nelielas telpas 2. pagarinātās darbdienas skolas 1. stāvā. Rīgas domes Kultūras pārvaldē 5. mūzikas skola  akreditēta 1995. gadā.

2000. gadā ar 230 jaunajiem mūziķiem strādā jau 30 skolotāji, skolā tiek apgūta pamatizglītība klavierspēlē, stīgu instrumentu, pūšamo un sitamo instrumentu, kokles un akordeona spēlē. Skolā darbojas lauku kapela, čellistu un koklētāju ansamblis. Aktuāls ir telpu jautājums.

Ar lielu prieku skolas direktore Vija Stahovska un visa radošā saime sagaida 2001. gadu, kad mācību gads sākas jaunās skaistās telpās Murjāņu ielā 44. Tas ļauj skolai paplašināt darbību un dod pamatu jaunām idejām.

2002. gadā par Rīgas 5. mūzikas skolas direktori kļūst Sandra Mālere, ilggadēja skolas vijoļspēles skolotāja un nodaļas vadītāja. Viņas vadībā 2003. gadā skola tiek licencēta kā profesionālās ievirzes mūzikas skola ar programmu – instrumentālā mūzika. Mācību darbu skolā organizē Inga Bāliņa. Skolotāja Irina Gvozdakova cītīgi veido jaunus metodiskos materiālus mūzikas literatūras un solfedžo mācīšanai bērnu mūzikas skolām.

Juglas mūzikas skolas 20. jubilejas gadu sagaida 295 audzēkņi, 40 skolotāji, neskaitāmi mūzikas studijas bērni un skolas saimnieciskais personāls.  

2008. gadā skola iegūst jaunu, skanīgāku nosaukumu – Juglas Mūzikas skola. Skolas pedagogu kolektīvs ir draudzīgs un nemainīgs. No pirmās dienas skolā strādā pedagogi Māra Vintere, Larisa Zake, Sandra Grīnberga un Haralds Grīntāls.

No 2012. gada skolu vada direktore Sandra Grīnberga. Šobrīd skolā profesionālās ievirzes programmās mācās gandrīz 400 audzēkņi un strādā 61 pedagogs.