Festivāls "Debija 2020"

 

 

VI jauno pianistu festivāls

„DEBIJA 2020”

 

 

NOLIKUMS

 

FESTIVĀLU ORGANIZĒ:

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

NORISES LAIKS:

2020. gada 11. marts

NORISES VIETA:

Juglas mūzikas skola, Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīga

FESTIVĀLA MĒRĶI UN UZDEVUMI:

·        atbalstīt ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;

·        sekmēt jauno pianistu – iesācēju profesionālo izaugsmi un personības harmonisku attīstību;

·        palīdzēt veidot pozitīvu gaisotni publiskas uzstāšanās laikā;

·        sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar kolēģiem.

 

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI:

Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmas klavierspēles audzēkņi - ne vairāk kā 5 no katras skolas.

Festivāls notiek trīs grupās:

·        I grupa - sagatavošanas klases audzēkņi;

·        II grupa - 1. klases audzēkņi;

·        III grupa - 2. klases audzēkņi.

 

FESTIVĀLA REPERTUĀRS:

Baroka, klasicisma vai romantisma komponistu 2 dažāda rakstura skaņdarbi.

Programmas hronometrāža:

·        I grupa – minimums 1 minūte - maksimums 3 minūtes;

·        II grupa - minimums 2 minūtes - maksimums 4 minūtes;

·        III grupa - minimums 3 minūtes - maksimums 5 minūtes.

Programma jāatskaņo no galvas.

Festivāla dalībnieki uzstājas koncerta apģērbā un koncerta apavos.

 

APBALVOŠANA

·        Visi Festivāla dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus un suvenīrus.

·        Spilgtākajiem dalībniekiem tiek piešķirtas vairākas speciālbalvas.

 

PIETEIKŠANĀS

Pieteikumus sūtīt uz e pastu: jms@riga.lv līdz 2020. gada 2. martam.

Pieteikumam jābūt  uz dalībnieka mācību iestādes veidlapas.

Audzēkņa pieteikums festivālam:

Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds, tālr. nr.

Programma

Kopējā hronometrāža

     

 

     

 

 

 

 

Direktors  ________________   Paraksts____________________

Datums _______________

 

 

Dalības maksa: katram festivāla dalībniekam – 15 €;

Dalības maksa Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonda norēķinu kontā jāiemaksā ar pārskaitījumu līdz 2019. gada 6. martam.

Maksājuma uzdevumā par dalību festivālā obligāti jānorāda:

1.      Dalībnieka vārds, uzvārds;

2.      Mērķis – dalības maksa festivālam „Debija 2020”.

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

Juridiskā adrese: Kaibalas iela 24, Rīga, LV-1035

Reģistrācijas Nr.40008199854

AS „Swedbank”, HABALV22

Konts: LV09HABA0551035855517

 

Ja festivāla organizatori līdz 09.03.2020. nesaņem atteikumu dalībai festivālā, dalības maksa netiek atmaksāta.

 

FESTIVĀLA NORISE

Festivāls ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija tiks paziņota katram dalībniekam un no 2020. gada 6. marta būs pieejama Juglas Mūzikas skolas mājas lapā http://www.juglasmuzikasskola.lv/ .

 

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, projektu vadītāja;