Sveicam uz Talanta Latvijai finālu izvirzītos audzēkņus

 

12.februārī koncertcikla - konkursa "Talants Latvijai" koncertā piedalījās desmit mūsu skolas audzēkņi un visi tika izvirzīti finālam!
Paldies skolotājiem Irinai Belodedai, Inārai Cimermanei, Ivetai Lāriņai, Allai Markinai, Mārcim Miķelsonam, Irēnai švānei un Diānai Ulasei, kā arī koncertmeistarēm Annai Brokānei, Svetlanai Buhai un Jekaterinai Zaļumai par ieguldīto darbu audzēkņu gatavošanā konkursam!
Lai tikpat skanīga un muzikāla uzstāšanās finālā!