Juglas Mūzikas skola sveic Lāčplēša dienā un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā!

 
Saulei, Pērkonam, Daugavai
Manā zemē, kas maza, bet skaista,
Zvaigznēm trim Mātes Latvijas plaukstās
Manā zemē, kas maza, bet mīļa,
Dziļas un pamatīgas ir saknes.
Es ieklausos, paļaujos, uzticos
Manai zemei, kas maza, bet mūžīga.
Senču aicinājumā ievīta arī mana asinssaite.
                                               /Iveta Medne/
Juglas Mūzikas skola sveic Lāčplēša dienā un 
Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā!