Dzidras Bražes III Starptautiskais jauno arfistu festivāls-konkurss un “Harpissima 2023”

Dzidras Bražes III Starptautiskais jauno arfistu festivāls-konkurss

un “Harpissima 2023”

 

NOLIKUMS

 

FESTIVĀLU-KONKURSU ORGANIZĒ:

Juglas Mūzikas skolas Atbalsta fonds

NORISES LAIKS:

2023. gada 9. - 11. jūnijs

NORISES VIETA:

Juglas Mūzikas skola, Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīga, Latvija

 

FESTIVĀLA-KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI:

 • atbalstīt ar jaunradi apveltītos, talantīgos audzēkņus;
 • sekmēt arfistu profesionālo izaugsmi;
 • veicināt arfas spēles popularitāti Latvijā un Baltijas valstīs;
 • sniegt iespēju arfas spēles pedagogiem dalīties pieredzē, kā arī rast domubiedrus savā specialitātē.

 

KONKURSA DALĪBNIEKI:

Arfisti-solisti TRĪS vecuma grupās:

A grupa – līdz 9 gadu vecumam

B grupa – no 10-13 gadiem

C grupa – no 14-16 gadiem

 

KONKURSA REPERTUĀRS UN HRONOMETRĀŽA:

 • divi dažāda rakstura skaņdarbi. B un C grupās viens no skaņdarbiem ir baroka vai klasicisma perioda skaņdarbs;
 • programmas garums:

A grupa – līdz 9 gadu vecumam – ne ilgāk kā 7 minūtes;

B grupa – no 10-13 gadiem – ne ilgāk kā 10 minūtes;

C grupa – no 14-16 gadiem – ne ilgāk kā 12 minūtes.

Konkursa programma ir jāatskaņo no galvas. Skaņdarbu secība – brīva.

Konkursa dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja spēlēt uz firmu “Salvi” un “Lyon&Healy” pedāļu un āķīšu arfām.

 

KONKURSA NOTEIKUMI

1) Konkurss notiek vienā kārtā trīs vecuma grupās.

2) Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

3) Uzstāšanās kārtība grupās tiek noteikta latviešu alfabēta secībā.

4) Konkursa dienas beigās tiks paziņoti noslēguma koncerta dalībnieki.

5) Noslēguma koncertā tiks paziņoti konkursa rezultāti un notiks laureātu apbalvošana.

6) Konkurss un laureātu koncerts var tikt ierakstīti video vai audio.

7) Piedaloties konkursā, dalībnieks atļauj sava vārda un uzvārda publiskošanu Juglas Mūzikas skolas mājas lapā www.juglasmuzikasskola.lv

8) Ja izveidojas nesaskaņas par konkursa noteikumiem, par pamatu tiek uzskatīts Dzidras Bražes III Starptautiskā jauno arfistu festivāla-konkursa nolikuma teksts latviešu valodā.

 

MEISTARKLASES ARFAS SPĒLĒ

 • Festivāla-konkursa ietvaros ir paredzētas pasaulē atzītā arfas virtuoza Viktora Hartobanu (Viktor Hartobanu, Austrija/Vācija) meistarklases un koncerts.
 • Par dalību meistarklasēs atsevišķa samaksa netiek piemērota.

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Konkursu vērtē starptautiska žūrija.

Vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:

 • repertuāra atbilstība prasībām, daudzpusība un piemērotība dalībniekam;
 • teksta precizitāte;
 • atskaņojuma tehniskā kvalitāte;
 • atskaņojuma mākslinieciskais sniegums – satura izpratne un mūzikas tēlu skaidrība, dažādība;
 • skatuviskais kopiespaids, artistiskums.

Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 1. Visi konkursa dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus.
 2. Spilgtākajiem dalībniekiem tiek piešķirtas speciālbalvas un iespēja piedalīties Festivāla noslēguma koncertā.
 3. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji iegūst diplomu un Starptautiskā konkursa laureāta statusu. Katrā vecuma grupā tiek noteikts viens Grand Prix ieguvējs.

 

 

PIETEIKŠANĀS

Dalībai konkursā līdz 2023. gada 15. maijam jāatsūta aizpildīta dalībnieka anketa

https://ej.uz/wfik

Neskaidrību gadījumā saziņa pa e-pastu: juglasarfas@gmail.com

Dalības maksa: katram Festivāla-konkursa dalībniekam 80, kas Juglas Mūzikas skolas Atbalsta fonda norēķinu kontā  ar pārskaitījumu jāiemaksā līdz 2023. gada 15. maijam.

Maksājuma uzdevumā par dalību Festivālā-Konkursā obligāti jānorāda:

 1. Dalībnieka vārds, uzvārds;
 2. Mērķis – dalības maksa Dzidras Bražes III Starptautiskajam jauno arfistu festivālam-konkursam.

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:

Juglas Mūzikas skolas Atbalsta fonds

Reģ.nr.: 40008199854

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV09HABA0551035855517

 

Ja dalībnieks konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.

 

INFORMĀCIJA PAR FESTIVĀLU-KONKURSU:

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija tiks paziņota katram dalībniekam uz e-pastu, no kura tika saņemts pieteikums, kā arī informācija no 2023. gada 1. jūnija būs pieejama Juglas Mūzikas skolas mājas lapā http://www.juglasmuzikasskola.lv/.

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, projektu vadītāja;

+371 29417379 Inita Neilande, arfas spēles skolotāja.