Dzidras Bražes II Starptautiskais jauno arfistu festivāls-konkurss

 

NOLIKUMS

FESTIVĀLU-KONKURSU ORGANIZĒ:

Juglas Mūzikas skola sadarbībā ar arfu būves kompāniju “Salvi Harps” (Itālija)

NORISES LAIKS:

2020. gada 20.–22. marts

NORISES VIETA:

Juglas mūzikas skola, Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīga, Latvija

 

FESTIVĀLA MĒRĶI UN UZDEVUMI:

 • atbalstīt ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;
 • sekmēt arfistu profesionālo izaugsmi;
 • veicināt arfas spēles popularitāti Latvijā un Baltijas valstīs;
 • sniegt iespēju pedagogiem sadarboties, draudzēties un apmainīties pieredzē ar kolēģiem;
 • dot iespēju tikties un iepazīties ar domubiedriem savā specialitātē.

 

FESTIVĀLA-KONKURSA DALĪBNIEKI:

Arfas spēles audzēkņi līdz 16 gadu vecumam, arfisti-solisti TRĪS vecuma grupās:
 • A grupa – līdz 9 gadu vecumam
 • B grupa – no 10-13 gadiem
 • C grupa – no 14-16 gadiem.

 

FESTIVĀLA REPERTUĀRS UN HRONOMETRĀŽA:

 • divi dažāda rakstura skaņdarbi;
 • programmas garums:
- A grupa – līdz 9 gadu vecumam – ne ilgāk kā 7 minūtes;
- B grupa – no 10-13 gadiem – ne ilgāk kā 10 minūtes;
- C grupa – no 14-16 gadiem – ne ilgāk kā 12 minūtes.

 

Konkursa programma ir jāatskaņo no galvas. Pieteikto programmu nedrīkst mainīt. Skaņdarbu kārtība – brīva.
Festivāla-konkursa dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja spēlēt uz firmu “Salvi” un “Lyon&Healy” pedāļu un āķīšu arfām.

 

FESTIVĀLA-KONKURSA NOTEIKUMI

1) Konkurss notiek vienā kārtā trīs vecuma grupās.
2) Festivāls-konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.
3) Uzstāšanās kārtība grupās tiek noteikta pēc dalībnieka dzimšanas datiem.
4) Festivāla noslēgumā paredzēts dalībnieku un viesu koncerts. Koncerts ir bez atlīdzības.
5) Festivāla-konkursa noklausīšanās un koncerts var tikt ierakstīti video vai audio.
6) Ja izveidojas nesaskaņas par konkursa noteikumiem, par pamatu tiek uzskatīts Dzidras Bražes II Starptautiskā jauno arfistu Festivāla-konkursa nolikuma teksts latviešu valodā.
 

MEISTARKLASES ARFAS SPĒLĒ

 • Festivāla-konkursa ietvaros ir paredzētas pasaulē atzītā arfas virtuoza Viktora Hartobanu (Victor Hartobanu) (Vācija) meistarklases.
 • Meistarklasēm var pieteikties B un C grupu dalībnieki.
 • Par dalību meistarklasēs atsevišķa samaksa netiek piemērota.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Konkursu vērtē starptautiska žūrija.

Vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:
 1. repertuāra atbilstība prasībām, daudzpusība un piemērotība dalībniekam;
 2. teksta precizitāte;
 3. atskaņojuma tehniskā kvalitāte;
 4. atskaņojuma mākslinieciskais sniegums – satura izpratne un mūzikas tēlu skaidrība, dažādība;
 5. skatuviskais kopiespaids, artistiskums.

Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 • Visi Festivāla-konkursa dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus un suvenīrus.
 • Spilgtākajiem dalībniekiem tiek piešķirtas speciālbalvas un iespēja piedalīties Festivāla noslēguma koncertā.
 • Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji iegūst diplomu un Starptautiskā konkursa laureāta statusu. Katrā vecuma grupā tiek noteikts viens Grand Prix ieguvējs.

PIETEIKŠANĀS

Konkursam nepieciešamie dokumenti – aizpildīta anketa (skat. Pielikumu Nr. 1), dalībnieka fotogrāfija, pases vai dzimšanas apliecības kopija – jānosūta uz e-pastu:

jms@riga.lv līdz 2020. gada 1. februārim.

Dalības maksa: katram festivāla-konkursa dalībniekam – 50 €,
kas saskaņā ar Juglas Mūzikas skolas izrakstīto rēķinu uz norādīto norēķinu kontu ar pārskaitījumu jāiemaksā līdz 2020. gada 1. februārim.
 
Maksājuma uzdevumā par dalību festivālā-konkursā obligāti jānorāda:
 1. dalībnieka vārds, uzvārds;
 2. mērķis – dalības maksa Dzidras Bražes II Starptautiskajam jauno arfistu festivālam-konkursam.
 3. Rēķina Nr.

Rēķins tiks nosūtīts elektroniski uz dalībnieka anketā minēto e-pastu. Ja dalībnieks konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.

 

INFORMĀCIJA PAR FESTIVĀLU-KONKURSU

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija tiks paziņota katram dalībniekam un no 2020. gada 9. marta būs pieejama Juglas Mūzikas skolas mājaslapā http://www.juglasmuzikasskola.lv/.
 

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, projektu vadītāja;

+371 29417379 Inita Neilande, arfas spēles skolotāja.

 

AUDZĒKŅA PIETEIKUMS FESTIVĀLAM: