Dzidras Bražes I Starptautiskais jauno arfistu festivāls

 

NOLIKUMS

 

FESTIVĀLU ORGANIZĒ:

Juglas Mūzikas skola sadarbībā ar Juglas Mūzikas skolas atbalsta fondu

NORISES LAIKS:

2018. gada 15. marts

NORISES VIETA:

Juglas mūzikas skola, Murjāņu iela 44, LV-1064, Rīga

 

FESTIVĀLA MĒRĶI UN UZDEVUMI:

 • atbalstīt ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;
 • sekmēt arfistu profesionālo izaugsmi;
 • veicināt arfas spēles popularitāti Latvijā un Baltijas valstīs;
 • sniegt iespēju pedagogiem sadarboties, draudzēties un apmainīties pieredzē ar kolēģiem;
 • dot iespēju tikties un iepazīties ar domubiedriem savā specialitātē.

 

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI:

 • Mūzikas skolu 1.- 6. klašu profesionālās ievirzes programmas arfas spēles audzēkņi bez vecuma ierobežojuma:
 • arfisti-solisti.

 

FESTIVĀLA REPERTUĀRS UN HRONOMETRĀŽA:

 • divi līdz trīs dažāda rakstura skaņdarbi;
 • programmas garums – ne ilgāk kā 10 minūtes.

 

Programma jāatskaņo no galvas. Festivāla dalībnieki uzstājas koncerta apģērbā un koncerta apavos. Festivāla dalībniekiem tiek garantēta iespēja spēlēt uz divu veidu arfām: pedāļu un āķīšu.

 

APBALVOŠANA

 • Visi Festivāla dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus un suvenīrus.
 • Spilgtākajiem dalībniekiem tiek piešķirtas speciālbalvas un iespēja piedalīties Festivāla noslēguma koncertā.

 

PIETEIKŠANĀS

Pieteikumus sūtīt uz e pastu: jms@riga.lv līdz 2018. gada 1. martam.

Pieteikumam jābūt uz dalībnieka mācību iestādes veidlapas.

Audzēkņa pieteikums festivālam:

Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Skola, klase

Pedagoga vārds, uzvārds, tālr. nr.

Programma

Kopējā hronometrāža

     

 

     

 

Direktors  ________________           Paraksts____________________

Datums _______________

 

Dalības maksa: katram festivāla dalībniekam – 15 €;

Dalības maksa Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonda norēķinu kontā  jāiemaksā ar pārskaitījumu līdz 2018. gada 8. martam.

Maksājuma uzdevumā par dalību festivālā obligāti jānorāda:

 1. Dalībnieka vārds, uzvārds;
 2. Mērķis – dalības maksa Dzidra Bražes I Starptautiskajam jauno arfistu festivālam.

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:

                        Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

Reģistrācijas Nr.40008199854

AS „Swedbank”, HABALV22

Konts: LV09HABA0551035855517

Ja festivāla organizatori līdz 12.03.2018. nesaņem atteikumu dalībai festivālā, dalības maksa netiek atmaksāta.

 

FESTIVĀLA NORISE

Festivāls ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija tiks paziņota katram dalībniekam un no 2018. gada 9. marta būs pieejama Juglas Mūzikas skolas mājas lapā http://www.juglasmuzikasskola.lv/.

Festivāla noslēgumā paredzēts dalībnieku un viesu koncerts ar pārsteigumiem!

 

KONTAKTINFORMĀCIJA JUGLAS MŪZIKAS SKOLĀ:

+371 67840354 Inga Bāliņa, direktores vietniece mācību darbā;

+371 29489488 Liene Paukšēna, projektu vadītāja;

+371 29417379 Inita Neilande, arfas spēles skolotāja.