Vai Jūs atbalstāt Juglas Mūzikas skolas audzēkņu koncertu organizāciju citās valstīs par vecāku līdzekļiem?