Sveicam valsts konkursa 2. kārtas laureātus stīgu instrumentu spēlē!

2018. gada 16. un 17. janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle - vijole, alts, čells, kontrabass audzēkņu Valsts konkursa 2. kārta.
 
Sveicam 2. kārtas laureātus vijoles spēlē: 3. vijoles spēles klases audzēknes Alīnu Maškovu ar iegūto III vietu un Elizabeti Stilbu ar iegūto ATZINĪBU (I grupa), 5. vijoles spēles klases audzēkni Deboru Ansoni ar iegūto II vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (II grupa), 6. vijoles spēles klases audzēknes Jūliju Biti ar iegūto I vietu un Elīzu Annu Valteri ar iegūto II vietu (abas izvirzītas uz 3. kārtu, III grupa) un 7. vijoles spēles klases audzēkni Ernestu Malnaču ar iegūto III vietu (III grupa), kā arī 9. vijoles spēles klases audzēkni Augustīni Celmiņu ar iegūto ATZINĪBU (IV grupa).
 
Paldies skolotājiem Inārai Cimermanei, Kārlim Bulavam, Danielai Igaunei un Alevtinai Tairovai, kā arī koncertmeistarēm Jekaterinai Zaļumai, Kristīnei Vaičus-Līgotnei un Annai Brokānei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam!
 
Sveicam 2. kārtas laureātus čella spēlē: 2. čella spēles klases audzēkni Sofiju Ivahnovu ar iegūto III vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (I grupa), 5. čella spēles klases audzēkni Anniju Skruli ar iegūto II vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (II grupa), kā arī 4. čella spēles klases audzēkni Klāru Kovaļu ar iegūto ATZINĪBU (II grupa). Sveicam 6. čella spēles klases audzēkni Renāti Andiju Svenni ar iegūto III vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (I grupIII vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (III grupa), kā arī 6. čella spēles klases audzēkni Denisu JoninuIII vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (I gru (III grupa) un 8. čella spēles klases audzēkni Irinu Bogdanovu (IV grupa) ar iegūtajām ATZINĪBĀM. III vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (I grupa), III vietu un izvirzīšanu uz 3. kārtu (I grupa), 
 
Paldies skolotājām Diānai Ulasei, Sandrai Grīnbergai un Dzidrai Lizetei Zembergai, kā arī koncertmeistarēm Jekaterinai Zaļumai, Kristīnei Vaičus-Līgotnei un Svetlanai Buhai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam!